VT114 Vòng tay thạch anh hồng bản liền

Giá: Liên hệ

Vòng tay anh hồng bản liền, đá đẹp, vân sắc tự nhiên. Đây là món hàng hiếm có vì đá thạch anh rất cứng, khó chạm thành vòng bản liền

Chia sẻ ý kiến