VT-29 Vòng tay mắt hổ đỏ

Giá: 250.000VNÐ / cái

Đá mắt hổ đỏ mang hành Hỏa, thích hợp nhất với người mạng Hỏa, mạng Thổ.

Chia sẻ ý kiến