VT15 Vòng tay đá mắt hổ vàng

Giá: 210.000VNÐ / cái

Vòng tay đá mắt hổ vàng, hạt 14ly đến 16ly. Thích hợp với các bạn mệnh Thổ

Chia sẻ ý kiến