VTH01 Vòng cổ tỳ hưu đá mắt hổ vàng

Giá: Liên hệ

Vòng cổ tỳ hưu đá mắt hổ vàng, gồm mặt tỳ hưu chế tác kỹ thuật và hạt mắt hổ vàng 10 ly. Mnag lại may mắn và tài loccj cho người sở hữu.
Giá: liên hệ

Chia sẻ ý kiến