VTA11 Vòng cổ thạch anh vàng

Giá: 215.000VNÐ / cái

Vòng cổ đá thạch anh vàng hạt thoi dài vác đều các góc, tạo độ sáng và nét riêng có của chuỗi hạt.

Chia sẻ ý kiến