VTA19 Vòng cổ thạch anh hồng

Giá: 340.000VNÐ / cái

Vòng cổ đá thạch anh hồng khối tự nhiên kết hợp đá cẩm thạch trắng hình thoi xen kẽ, tạo nét riêng cho chuỗi hạt. Thích hợp với người mệnh Hỏa

Chia sẻ ý kiến