VTA-54 Vòng cổ mặt thoi đá mã nảo đỏ

Giá: 120.000VNÐ / cái

Vòng cổ mặt thoi đá mã nảo đỏ, trên nền hạt mã não tròn 12ly và hạt 6ly

Chia sẻ ý kiến