VTA-53 Vòng cổ mã não khói hình tim

Giá: 135.000VNÐ / cái

Vòng cổ mã não khói hình tim lớn, trên mặt hiện rõ các vân đá

Chia sẻ ý kiến