VTA-56 Vòng cổ mã nảo đỏ

Giá: 110.000VNÐ / cái

Vòng cổ mã nảo đỏ được kết dạng 2 tua duyên dáng, điểm chĩnh là mặt mã não đỏ thoi 2*3,2cm và 2 bên là các hạt thoi nhỏ đồng bộ làm nền.

Chia sẻ ý kiến