VTA90 Vòng cổ đá mắt hổ vàng

Giá: Liên hệ

Vòng cổ đá mắt hổ vàng hạt thoi lớn và hạt tròn 12 ly kết hợp đá trắng tuyết. Dễ dàng kết hợp với các laọi đầm và sơmi công sở. Thích hợp cho các bạn mệnh Kim và Thổ.
Giá: liên hệ

Chia sẻ ý kiến