VTA34 Vòng cổ đá mã não

Giá: 185.000VNÐ / cái

Vòng cổ đá mã não, mặt tròn đwowfng kính 5cm, loại hạt mã não vân sắc đẹp. Chuỗi có 4 hạt mã não thoi vác vân đỏ cam lạ mắt, nền là hạt mã não 6 ly. Thích hợp cho các bạn mệnh Hỏa

Chia sẻ ý kiến