VTA-55 Vòng cổ đá mã não đỏ hình thoi dài vác

Giá: 165.000VNÐ / cái

Vòng cổ đá mã não đỏ hình thoi dài vác, gồm 5 mặt hình thoi vác kích thước 1*2,2cm, trên mỗi mặt có nhiều vân đá khác nhau, tạo nên nét độc đáo của chuỗi hạt, nền là các hạt mã não đỏ 6ly. Thích hợp với các bạn mệnh Hoả

Chia sẻ ý kiến