VTA21 Vòng cổ đá mã não

Giá: 245.000VNÐ / cái

Vòng cổ đá mã não, mặt dây khối cong lạ mắt. Dễ kết hợp với nhiều loại trang phục.

Chia sẻ ý kiến