VTA-61 Vòng cổ đá đỏ hình tim

Giá: 110.000VNÐ / cái

Vòng cổ đá đỏ hình tim, chế tác từ đá đỏ tự nhiên Gia Lai, khối tim đẹp, hiện rõ vân đá

Chia sẻ ý kiến