VT100 Vòng tay đá mã nảo

Giá: Liên hệ

Vòng tay đá mã nảo, bản lớn 1cm, đá mã nảo chất lượng tốt, vân sắc đỏ tươi tự nhiên, độ tạp chất thấp

Chia sẻ ý kiến