VTA121 Vòng cổ đá mã não hạt thoi tròn

Giá: Liên hệ

Vòng cổ đá mã não hạt thoi tròn, gồm 5 mặt vân sắc nổi bật kết hợp với hạt tròn 12ly với nền là hạt 6ly.

Chia sẻ ý kiến