TH01 Tỳ hưu thạch anh đen

Giá: 3.800.000VNÐ / cặp

Tỳ hưu thạch anh đen, chiều dài mỗi con 14cm, dạng cánh dáng đứng, mang lại tài lộc và công danh cho người sở hữu

Chia sẻ ý kiến