TH04 Tỳ hưu cõng vàng

Giá: 8.800.000VNÐ / cặp

Cặp tỳ hưu đá thạch anh vàng, trên lưng cõng thỏi vàng. Chế tác từ đá thạch anh vàng nguyên khối. Chiều dài mỗi con 20cm

Chia sẻ ý kiến