MD-09 Tỳ hưu các loại

Giá: Liên hệ

Shop cung cấp các loại tỳ hưu làm mặt dây từ các laọi đá thạch anh tím, thạch anh hồng, đá mắt hổ vàng, đá mã não, đá kim sa vàng, đá xanh ngọc cẩm thạch giá cả từ 80.000 đến 200.000đ

Chia sẻ ý kiến