TP-02 Tượng Phật Thích ca mâu ni 2

Giá: 7.000.000VNÐ / cái

Tượng Phật Thích ca mâu ni thần thái rõ ràng, nét mặt nghiêm trang, cao 60cm giá 7.000.000đ

Chia sẻ ý kiến