TP-03 Tượng Phật di lạc

Giá: 6.000.000VNÐ / cái

Tượng Phật di lạc cao 50cm, chế tác từ đá trắng nguyên khối

Chia sẻ ý kiến