CG02 Tượng nàng tiên cá

Giá: 8.000.000VNÐ / cái

Tượng nàng tiên cá cao 1m, đá trắng nguyên khối

Chia sẻ ý kiến