CG01 Tượng cô gái

Giá: 6.000.000VNÐ / cái

Tượng cô gái đá trắng nguyên khối, chiều cao 1m

Chia sẻ ý kiến