CG04 Tượng cô gái

Giá: 900.000VNÐ / cái

Tượng cô gái đá trắng nguyên khối, chiều cao 35cm

Chia sẻ ý kiến