CG03 Tượng cô gái

Giá: 900.000VNÐ / cái

Tượng cô gái đá trắng, nguyên khối chiều cao 40cm

Chia sẻ ý kiến