GHT01 Trụ gỗ hoá thạch

Giá: Liên hệ

Trụ gỗ hoá thạch hàng trăm năm sưu tầm được
Chiều cao 1m, độc đáo
Dành cho những người thích sưu tầm
Vui lòng liên hệ trực tiếp để xem hàng và báo giá

Chia sẻ ý kiến