GHT03 Thân cây hoá thạch sưu tầm

Giá: Liên hệ

Thân cây hoá thạch sưu tầm, chiều cao khối 35cm, chiều rộng 30cm
Rất hiếm gặp, dành cho các bạn sưu tầm.
Tặng phẩm quý giá từ thiên nhiên qua hàng trăm năm thay đổi.

Chia sẻ ý kiến