NG01 Song mã cẩm thạch vàng

Giá: Liên hệ

Ngựa cẩm thạch vàng, điêu khắc từ đá nguyên khối, chiều dài 25 cm, hình tượng song mã đang phi nước đại, mạnh mã, kiêu hùng.

Chia sẻ ý kiến