PLT-02 Phước Lộc Thọ đá trắng

Giá: 400.000VNÐ / bộ

Bộ Phước Lộc thọ làm từ đá trắng, thích hợp trưng bày cửa tiệm, chiều cao 15cm/tượng

Chia sẻ ý kiến