PDL02 Phật di lạc đứng

Giá: Liên hệ

Phật di lạc đứng, tay cầm tiền tay cầm xâu tiền
Chiều cao từ 30cm đến 40cm
Chiều cao 30cm giá 8.000.000đ
Chiều cao 40cm giá 15 triệu

Chia sẻ ý kiến