NL05 Nguyên liệu thạch anh tím

Giá: Liên hệ

Nguyên liệu thạch anh tím, hạt tròn từ size 6ly đến 16ly, hạt khối các laọi
Giá: liên hệ

Chia sẻ ý kiến