MD-01 Mặt Phật

Giá: 115.000VNÐ / cái

Mặt Phật di lạc đá cẩm thạch, kích thước 3*3,5cm.

Nhận bọc vàng hoặc bạc theo yêu cầu.

Chia sẻ ý kiến