MD05 Mặt Phật di lạc

Giá: 400.000VNÐ / cái

Mặt Phật di lạc đá thạch anh đen, nhiều kích thước từ 2*2,5cm loại nhỏ, 2,5*3,5cm laọi trung và 4*4,5cm loại lớn

Chia sẻ ý kiến