MT40 Mặt Phật di lạc thạch anh trắng

Giá: 5.000.000VNÐ / cái

Mặt Phật di lạc thạch anh trắng, bọc bạc cao cấp, điêu khắc tinh xảo. Kích thược dài 5cm, ngang 2,5cm.

Chia sẻ ý kiến