MD68 Mặt Phật di lạc đá thạch anh xanh ngọc

Giá: 270.000VNÐ / cái

Mặt Phật di lạc đá thạch anh xanh ngọc, chiều cao 3,5cm. Phật di lạc dạng đứng, uy nghiêm, làm từ đá thạch anh xanh ngọc đẹp

Chia sẻ ý kiến