MD43 Mặt di lạc thạch anh ám khói

Giá: 3.400.000VNÐ / cái

MẶt di lạc thạch anh ám khói nguyên khối, chế tác bằng tay, kỹ thuật tinh xảo. Chiều cao 4cm.

Chia sẻ ý kiến