MD92 Mặt di lạc đá chaxedon

Giá: Liên hệ

Mặt di lạc đá chaxedon, rất ít gặp. Kích thước 4,5cm*4cm. Chỉ có 1 mặt duy nhất nhé
Giá: liên hệ

Chia sẻ ý kiến