DTA01 Động thạch anh tím

Giá: 2.000.000VNÐ / kg

Động thạch anh tím, đá thạch anh tím dạng tinh thể tự nhiên. Trọng lượng từ 0,8kg đến 30kg

Chia sẻ ý kiến