DTT03 Đĩa thất tinh thạch anh trắng

Giá: 8.500.000VNÐ / bộ

Đĩa thất tinh thạch anh trắng gồm 7 quả cầu thạch anh trắng trên đế thạch anh đen đường kính 20cm.

Chia sẻ ý kiến