DTT20 Đĩa thất tinh thạch anh đen

Giá: 900.000VNÐ / bộ

Đĩa thạch anh đen gồm đĩa đường kính 10cm và 7 quả cầu thạch anh tím đường kính 20ly. Thích hợp trưng bàởntên baà làm việc hoặc góc phòng, mang lại vận khí may mắn cho ngwofi kinh doanh.

Chia sẻ ý kiến