VTA-34 Cẩm thạch xanh tỳ hưu

Giá: 465.000VNÐ / cái

Vòng cổ đá thạch anh xanh vụn kết hợp mặt tỳ hưu dáng đứng đá cẩm thạch đẹp

Chia sẻ ý kiến