BTA07 Bộ thạch anh trắng

Giá: 450.000VNÐ / bộ

Bộ thạch anh trắng, hat thoi dài từ 0,5-1cm. Các hạt kích thước không đều nhau tạo nên nét riêng có của chuỗi hạt. Bộ thạch anh trắng gồm vòng cổ và vòng tay đồng bộ

Chia sẻ ý kiến