PLT-03 Bộ tam đa Phước Lộc Thọ đá xanh ngọc Pakistan

Giá: 6.000.000VNÐ / bộ

Bộ tam đa Phước Lộc Thọ đá xanh ngọc Pakistan nguyên khối, chiều cao mỗi tượng 25cm

Chia sẻ ý kiến