PLT-05 Bộ tam đa Phước Lộc Thọ đá trắng

Giá: 7.000.000VNÐ / bộ

Bộ tam đa Phước Lộc Thọ đá trắng, chiều cao 40cm, nguyên liệu đá trắng tự nhiên

Chia sẻ ý kiến