VP07 Bộ cờ vua đá

Giá: 700.000VNÐ / bộ

Bộ cờ vua kích thước 30cm*30cm, làm thủ công bằng tay hoàn toàn.

Chia sẻ ý kiến