BTT01 Bình trà hình rồng

Giá: 540.000VNÐ / bộ

Bình trà hình rồng gồm ấm tà có vòi kiểu đầu rồng, đi kèm là 6 ly và đĩa trạm trổ thù công tinh xảo. Toàn bộ làm từ đá trắng. Kích thước khay tra đường kính 20cm

Chia sẻ ý kiến