BN02 Bình ngọc đốt trúc

Giá: 1.000.000VNÐ / cái

Bình ngọc đốt trúc chiều cao 20cm và 30cm, bình ngọc dạng đốt trúc dài hoặc ngắn. Được làm từ đá ngọc nguyên khối tự nhiên vân đẹp. Chiều cao 20cm giá 1.000.000d, chiều cao 30cm giá 1.400.000d
Các laọi bình kích thước 35cm trở lên yêu cầu đặt hàng

Chia sẻ ý kiến