BH14 Bình hoa cẩm thạch vàng chạm khắc

Giá: 9.600.000VNÐ / cặp

Bình hoa cẩm thạch vàng chạm khắc theo chủ đề tùng, cúc, trúc, mai. Bình hoa chạm khắc từ đá cẩm thạch vàng, cheeifu cao 50cm, phần lớn nhất đường kính 30cm.
Chất liệu đá cẩm thạch vàng tự nhiên

Chia sẻ ý kiến