Một biến thể của đá thạch anh giúp chữa bệnh và mang lại sự tự tin

Tiger Eyes - Đá mắt hổ
 
có nghĩa là tạo ra sự hài hòa trong cuộc sống của bạn và đặc biệt thích hợp cho bất cứ ai tìm kiếm hòa bình và tĩnh tâm trong cuộc sống của mình.

Nếu bạn gặp căng thẳng từ công việc hoặc cuộc sống của bạn thường xuyên thì đá mắt hổ là một viên đá tuyệt vời để bạn có thể đeo hoặc mang theo bên mình vì nó giúp bạn tập trung tinh thần, mang lại cảm giác bình tĩnh, xuyên thấu trong mọi hoàn cảnh.
Năng lượng của bạn nằm rải rác, một viên đá mắt hổ trên bàn làm việc có thể giúp bạn tập trung và cải thiện việc trao đổi năng lượng.
Những phẩm chất tốt nhất của một con hổ mà bạn có thể thừa hưởng khi sử dụng đá mắt hổ bên mình

1) Kiên nhẫn: Một con hổ có thể kiên nhẫn chờ đợi giờ hoặc thậm chí nhiều ngày cho đến khi cơ hội đến với chính nó. In business and in life, patience is a virtue. Trong kinh doanh và trong cuộc sống, kiên nhẫn là một đức hạnh. Often we run head long into a project without doing the proper research or learning and we find ourselves having to backtrack. Thường thì chúng ta đầu tư dài hạn vào một dự án mà không làm nghiên cứu hoặc học tập và chúng tôi thấy mình phải quay lại. Đá mắt hổ mang đến cho bạn suy nghĩ rõ ràng và cái nhìn sâu sắc vào tình hình. Lắng nghe, học hỏi và chờ thời cơ của bạn là ý nghĩa này của đá mắt hổ

2) Focused: A tiger will stay focused on the object he desires for as long as it takes. 2) Tập trung: Một con hổ sẽ ở lại tập trung vào đối tượng mà nó mong muốn miễn là nó có. In business, if we allow ourselves to lose focus, we allow our competition to gain a foothold and we miss opportunities to grow and increase our businesses. Trong kinh doanh, nếu chúng ta để cho mình bị mất tập trung, chúng ta cho phép các đối thủ cạnh tranh để đạt được một chỗ đứng và chúng ta bỏ lỡ cơ hội để phát triển và gia tăng các doanh nghiệp của chúng tôi. Đá quý mắt hổ sẽ giữ cho bạn tập trung nếu bạn giữ nó bên mình. This Tiger's eye meaning warns to stay focused on your goal. Điều này có nghĩa là mắt Tiger cảnh báo tập trung vào mục tiêu của bạn.

3) Determination: A tiger is totally determined to get what he wants and needs. 3) Xác định: Một con hổ là hoàn toàn xác định để có được những gì mình muốn và là nhu cầu của bạn. You must be also to be successful in your business. Bạn cũng phải được để thành công trong kinh doanh của bạn. If you are not determined to succeed, it will not happen. Nếu bạn không xác định để thành công, nó sẽ không xảy ra. Đá quý mắt hổ để giúp duy trì và gia tăng quyết tâm của bạn trong cuộc sống và kinh doanh. Listen to this tigers eye meaning and stay determined to reach your goal. Lắng nghe này có nghĩa là mắt hổ trợ giúp quyết tâm đạt được mục tiêu của bạn. 

Thành phần hóa học: Một Silicate. (Tectosilicates). (Tectosilicates). A variation of Quartz Một biến thể của thạch anh

Hardness: 7 Độ cứng: 7

Astrological Sign: Capricorn Đăng nhập chiêm tinh: Capricorn

Vibrates to number 4 Rung động đến số 4

Element: Fire & Earth Yếu tố: Fire & Trái đất

Chakras: Solar Plexus Chakra Luân Xa: Solar Plexus Chakra

Các sản phẩm từ đá mắt hổ:
- Vòng tay đá mắt hổ
da thach anh mat ho 
    


Chia sẻ ý kiến