Thăm kho đá thạch anh trắng sưu tầm

Đá thạch anh là một trong những loại đá có năng lượng từ trường cao được ứng dụng vao trong phong thủy trấn trạch, làm phong thủy, tạc tượng các linh vật phong thủy. Đá thạch trắng được chúng tôi thu mua từ các nguồn mỏ khác nhau đá thạch anh Lâm Đồng, Nghệ An,Yên Bái, Hà Giang...

Đá sau khi được khai thác về sẽ được rửa sạch phân loại đá to và nhỏ, đẹp, những loại đá to dùng để chế tác quả cầu phong thủy, tạc tượng.
Đá sau khi được phân loại
Một số mẫu tinh thể khai thác được

Chia sẻ ý kiến